วัดดังเพชรบุรี

หากนึงถึงจังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงทะเลชะอำ ทะเลหัวหิน หรือเขื่อนแก่งกระจานเป็นอันดับต้นๆกันแน่นอน แต่ทริปเราขอแนะนำอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเพชรบุรี นั้นคือทริปวัดดัง เพชรบุรี โดยวัดวาอารามถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งมีความเก่าแก่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มาพร้อมความงดงามของการสรรค์สร้างสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม รวมถึงวัดแต่ละแห่งก็จะมีสิ่งศักด์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะ ทริปวัดดังเพชรบุรีนี้เราจะได้เที่ยวชมความสวยงามและกราบไหวเพื่อเสริมสิริมงคล เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปกันเลย

วัดมหาธาตุวรวิหาร  

วัดมหาธาตุวรวิหาร  

เริ่มต้นทริปมากันที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดแรกที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมกัน สำหรับวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี โดยไม่มีการระบุสมัยอาณาจักรที่สร้าง แต่จากการสันนิษฐานคาดว่าวัดมหาธาตุวรวิหารจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยทวารวดี (มีอายุประมาณ800-1,000 ปี) ภายในวัดมีสถปัตยกรรมที่สำคัญหลายจุด เริ่มกันที่พระปรางค์ 5 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอม โดยปรางค์สีขาวงามสง่าตั้งโดดเด่นในเขตพุทธาวาส บริเวณฐานประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนกว่า193 องค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณรอบนอกจะเป็นระเบียงคต ซึ่งเราสามารถมองเห็นปรางค์ 5ยอดได้ทั้งสี่ทิศ โดยมีความสวยงามทั้งในช่วงกลางวันและยามค่ำคืน ต่อมาเป็นพระวิหารหลวง เมื่อเข้ามาด้านในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกสรรค์สร้างอย่างวิจิตร พร้อมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ และยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาเป็นพระวิหารน้อย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ในส่วนของด้านในประดิษฐานหลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นวัดแห่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเลย

วัดข่อย 

วัดข่อย 

พิกัดต่อมามีชื่อว่า วัดข่อย ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเเซง อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรี โดยสันนิษฐานว่าสร้างในช่วงอาณาจักรอยุธยาตอนปลาย เมื่อเดินทางมาถึงวัดข่อยเราจะพบกับสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่นอย่าง พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ไฮไลท์แรกนั้นก็คือการนำงานช่างสิบหมู่(ศิลปะชั้นสูง) มาเป็นส่วนหนึ่งของพระธาตุ ซึ่งกลายเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามอย่งยิ่ง สำหรับโครงสร้างขององค์พระธาตุนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีสีขาวงามสง่า ผนังด้านนอกจะมีรูปแกะสลักนูนต่ำนูนสูงรายล้อมอย่างงดงาม พร้อมบริเวณ 4 ทิศของพระธาตุจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยันต์ฉิมพลี ที่ประดับบริเวณผนังด้านนอกของพระธาตุ ได้รับการออกแบบโดยพระวัชรวิชญ์ สิริปัญโญ ในส่วนของด้านในพระธาตุจะแบ่งเป็น 3 ชั้น เริ่มกันที่ชั้นแรกซึ่งประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ประกอบด้วย พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิ และพระพุทธมิ่งมงคล ประดิษฐานเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย และชั้นแรกนี้ก็ยังมียันต์หงส์มหาเสน่ห์และยันต์พรหมสี่หน้า ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมากมายพากันเข้ามาสักการะบูชา เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ให้ผู้ที่มากราบไหว้ได้สมหวังในหน้าที่การงาน มาต่อกันที่ชั้นสอง โดยชั้นนี้จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้ง 4 ทิศ ในส่วนของชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่มีบุษบก 5 ยอดซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้บริเวณด้านนอกก็ยังมีประติมากรรมต่างๆ เช่น รูปปั้นยักษ์ ลิง มักกะลีผลที่อยู่กับต้นไม้ต่างๆ รวมถึงศิลปะนูนสูงนูนต่ำประดับตกแต่งบริเวณกำแพงอย่างงดงาม 

วัดพระพุทธไสยาสน์ 

วัดพระพุทธไสยาสน์ 

หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดพระนอน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระเเซง อำเภอเมือง ถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อย่างยาวนาน สันนิษฐานว่ามีการสร้างช่วงอาณาจักรอยุธยา แต่เดิมทีพระพุทธไสยาสน์ได้รับการสร้างไว้ ณ กลางแจ้ง จากนั้นในช่วงที่สิ้นสุดอาณาจักรอยุธยาวัดแห่งนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง จนกระทั่งถึงช่วงอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุมองค์พระนอนไว้ เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างเป็นวิหารพุทธไสยาสน์โดยเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องและมีผนังรอบๆ ลักษณะของพระพุทธไสยาสน์จะมีหมอนบรรทมรูปดอกบัวรองพระเศียรอยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งเดียวไม่มีที่อื่นใดเหมือน องค์พระพุทธไสยาสน์นั้นประทับในอิริยาบถตะเเคงด้านขวา โดยพระเศียรหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ถือเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอังคาร นอกจากวิหารพระนอนแล้ว บริเวณใกล้ๆก็จะมีวิหารพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ เป็นศิลปะการสร้างในสมัยอาณาจักรอยุธยา วัดพระพุทธไสยาสน์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีที่เราขอแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวชมและสักการะกัน

วัดเขาบันไดอิฐ

วัดเขาบันไดอิฐ

สำหรับวัดนี้มีชื่อว่า วัดเขาบันไดอิฐ อยู่ที่ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรีซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาบันไดอิฐ จึงเป็นเป็นวัดที่มีความสวยงามทั้งศิลปะต่างๆภายในวัดและทัศนียภาพโดยรอบของวัด ประวัติความเป็นมาของวัดเขาบันไดอิฐสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณคดีว่าสร้างในสมัยอาณาจักรอยุธยา ถือเป็นอีกหนึ่งที่มีความเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรี และมีตำนานหนึ่งเล่าขานกันว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่วิปัสสนาของพระอาจารย์แสง ผู้เป็นอาจารย์ของระเจ้าเสือ ครั่งหนึ่งเคยเสด็จมาเยี่ยมพระอาจาย์แสง ณ ที่นี่อีกด้วย เรามาเริ่มเที่ยวชมกันที่สถาปัตยกรรมอันงดงาม ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตร ต่อมาเป็นองค์เจดีย์สีขาวงามสง่า หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปกันที่ถ้ำพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านใน ต่อมากันที่ถ้ำพระเจ้าเสือ ซึ่งจะมีการประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพร จากนั้นไปกันที่ถ้ำพระอาทิตย์ ถ้ำพระจันทร์ และยังมีหลากหลายถ้ำที่อยู่ด้านในของวัดเขาบันไดอิฐ หลังจากชมความงามของวัดและเข้าชมแต่ละถ้ำกันแล้ว ขอนำพาทุกคนไปบนยอดภูเขาบันไดอิฐ ซึ่งจะองค์พระใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากได้กราบไหว้พระแล้ว ทุกคนก็จะเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติอันประกอบด้วย หุบเขา เหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ นับเป็นภาพวิวที่สวยงามอย่างยิ่ง และคุ้มค่าสุดๆกับการเดินทางมาสู่วัดเขาบันไดอิฐ

วัดนอกปากทะเล

วัดนอกปากทะเล

สำหรับวัดดัง เพชรบุรีพิกัดนี้นับว่ามีความโดดเด่นที่นึกถึงครั้งใดก็ต้องจำได้เลยทันที เพราะวัดนอกปากทะเลนั้นมีสถาปัตยกรรมอันเลื่องลือและงดงามอย่างยิ่ง โดยช่วงเวลาที่วัดถูกสร้างนั้นไม่แน่ชัด แต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ปรากฏพบบวัดแห่งนี้แล้ว สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณ สถาปัตยกรรมของวัดก็จะประกอบด้วยวิหารเภตรานิพพานัง ถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของวัดนอกปากทะเล ด้วยรูปแบบเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ซึ่งตัววิหารจะเป็นรูปเรือสำเภา พร้อมกับงานเขียนจิตรกรรมที่เป็นภาพเขียนลายรดน้ำลงรักปิดทองอันงดงาม ต่อมาเป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปต่างๆ จากวรรณกรรมสังข์ทอง จากนั้นก็จะมีงานแกะสลักไม้ตามบานหน้าต่างอย่างวิจิตร ถือว่าวิหารเภตรานิพพานังได่รวบรวมศิลปะหลากแขนงที่ทำให้เกิดความงดงามดังเช่นนี้ ในส่วนของด้านในจะมีพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมและพระอุปคุตประดิษฐานอยู่ให้เราเข้าไปกราบไหว้สักการะกัน ต่อจากวิหารก็จะมีอุโบสถที่สร้างจากไม้สักโบราณ พร้อมมีลักษณะฝาไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเป็นรูปแบบวัดที่ตั้งอยู่บริเวณชายทะเล และข้างในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเทพนฤมิตร องค์พระประะธานปางสมาธิ หลังจากสักการะหลวงพ่อแล้ว แนะนำมาลอดใต้โบสถ์มหาอุตม์เพื่อเสริมความสิริมงคล นอกจากนี้ทางเราขอแนะนำเงาะมหาลาภ ให้ทุกคนมาสักการะ เพื่อให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย คิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ เป็นวัดที่ทำให้เราได้ทั้งทำบุญและชมความงามของการสรรค์สร้างกันอย่างเต็มที่เลย 

วัดถ้ำเขาย้อย

วัดถ้ำเขาย้อย

ปิดท้ายทริปสายบุญกันที่วัดถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย ถือเป็นวัดอีกหนึ่งแห่งที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น สำหรับความเป็นมาของวัดจากหลักฐานกล่าวได้ว่า ในครั้นอดีตถ้ำของวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวชและพระองค์ได้ทรงประทับภายในวัดถ้ำเขาย้อยเป็นเวลาหลายคืน เมื่อเข้าไปในถ้ำเราจะพบกับวัดพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่และด้านหลังของพระนอนองค์นี้จะเป็นพระพุทธบาทจำลอง ถัดมาเป็นพระบรมอู่ทองจำลอง และภายในถ้ำก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาตร์ไว้หลากหลาย นอกจากนี้ก็ยังมีถ้ำพระศรีอารย์เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่บนถนนเลียบเขา(ทางไปถ้ำสวรรค์) จากถ้ำนี้เราก็จะไปถ้ำโคตะโมซึ่งเดินลัดเลาะไปสู่ถ้ำนี้ได้เลย และสุดท้ายถ้ำสวรรค์ซึ่งจะมีบันไดทางเดินสำหรับการเที่ยวชมทัศนียภาพ จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขา เหล่าต้นไม้หลากหลายชนิด นับว่าคุ้มค่าสุดๆสำหรับวัดถ้ำเขาย้อยที่ทำให้เราได้ชมความงดงามสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม พร้อมกับได้ชมวิวทัศนียภาพอย่างเต็มที่ ยิ่งช่วงอากาศดีวัดถ้ำเขาย้อยแห่งนี้ก็จะอากาศดียิ่งขึ้นอีก 

 สำหรับทริปวัดดังเพชรบุรี ทุกคนจะได้ชมความงามศิลปะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงงานศิลปะแขนงอื่นๆที่ผ่านการถ่ายทอดสร้างสรรค์อย่างงดงาม โดยวัดแต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยความที่เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีสีสันแห่งการท่องเที่ยว นอกจากเที่ยววัดพร้อมสักการะทำบุญกันแล้ว ทุกคนยังสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกับที่เที่ยวอื่นๆได้ต่อเลย เช่น ทะเลชื่อดังอย่างหัวหิน ทะเลชะอำ และสถานที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมายเลย