ที่เที่ยวมหาสารคาม

ทริปวันหยุดนี้ไปสัมผัสสเน่ห์แห่งดินแดนอีสานกันที่จังหวัดมหาสารคามหรือหลายคนมักจะเรียกว่า สารคาม จังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ชมความงดงามของวัดวาอาราม พักผ่อนกับสถานที่เที่ยวธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรของเมืองมหาสารคามนั้นยังคงความอุดมสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราจะได้มาสูดอากาศสดชื่นและเติมออกซิเจนให้เต็มปอดกันไปเลย หากวันหยุดนี้ยังไม่มีแพลนไปไหน ทางเราขอแนะนำทริปที่เที่ยวมหาสารคาม รับรองในความแฮปปี้ม่วนอีหลีตลอดทริปกันเลย

วัดป่าวังน้ำเย็น

เริ่มต้นทริปสารคามกันที่ วัดป่าวังน้ำเย็น วัดแห่งนี้สร้างจากแรงศรัทธาและความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน โดยทำการบริจาคที่ดินให้พระอาจารย์ สุริยันต์เพื่อสร้างวัด ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง สำหรับสถาปัตวัดป่าวังน้ำเย็นนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2549 ภายในมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง เจดีย์ศรีมหาสารคาม องค์เจดีย์สีทองอร่าม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี ประดับตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรงดงาม ภายในของเจดีย์นั้นมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามเลย นอกจากนี้ใกล้ๆกับเจดีย์ก็จะมี ศาลาการเปรียญไม้ เป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย สร้างจากไม้ประดู่พร้อมตกแต่งด้วยไม้สักทองจำนวน 112 ต้น และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองมหาสารคามพากันไปสักการะกราบไหว้กันจำนวนมาก 

พระบรมธาตุนาดูน

สถานที่นี้ผู้คนเมืองสารคามรู้จักกันเป็นดี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งแห่ง สำหรับพระบรมธาตุนาดูนเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองรูปแบบมาจากสถูปสำริด(ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นพบตรงพื้นที่พระบรมธาตุนาดูน อายุของสถูปนี้สันนิษฐานได้ว่าพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี  และยังมีผสานกับศิลปะสมัยทวารวดีลงในส่วนของฐานพระธาตุ  อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีการขุดพบหลักฐานโบราณคดีอีกหลายชิ้น เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของบครจำปาศรี หลักฐานเหล่านี้ได้ถูกจัดเเสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ด้วยเรื่องราวเหล่านี้จึงถือได้ว่า พระบรมธาตุนาดูนนั้นเป็นปูชนียสถานทางประวัติศาตร์ที่สำคัญ โดยด้านในถูกแบ่งทั้งหมด 16ชั้น ส่วนด้านนอกของพระบรมธาตุมีสีขาวงดงามและประดับลวดลายที่สรรค์สร้างด้วยความประณีตอย่างมาก ในทุกๆปีจะมีประเพณีสำคัญอย่างการเวียนเทียนและบวงสรวงองค์พระธาตุในช่วง 15 ค่ำ เดือน 3 (ตรงกับวันมาฆบูชา) นอกจากนี้บริเวณรอบๆพระธาตุจะเป็นห้องเก็บรักษาวัตถุโบราณ สวนสมุนไพร พร้อมด้วยสวนรุกขชาติอันร่มรื่น สุดท้ายนี้พิกัดพระบรมธาตุนาดูนจะอยู่ที่ ตำบลพระธาตุ อำดภอนาดูน เส้นทางสะดวก เดินทางง่ายมาก

วัดหนองหูลิง 

เที่ยวชมวัดสวยพร้อมรับความอิ่มบุญกันต่อที่วัดหนองหูลิง เป็นวัดที่สร้างในปีพ.ศ.2476 มีความเก่าแก่คู่เมืองมหาสารคามมายาวนาน ซึ่งภายในวัดนั้นมีสถาปัตยกรรมอันสวยโดดเด่นอย่างอุโบสถ ที่ถูกสรรค์สร้างเป็นทรงเรืออนันตนาคราช และมีสีทองที่งดงามอร่ามตาเป็นอย่างมาก พร้อมการตกแต่งลวดลายศิลปะไทยอย่างวิจิตร ความสวยงามของอุโบสถนี้ได้รับการออกแบบโดยท่านเจ้าอาวาส พระครูบวรธรรมปคุณ และจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา ภายใต้ความงดงามนี้ยังมีแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจให้กับมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ทางขึ้น-ทางลง มีความหมายถึง อริยสัจ 4 ก็คือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) สอนให้เข้าใจปัญหา และรู้จักการแก้ปัญหาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อมาคือรูปปั้นหงส์ในส่วนท้ายเรือ หมายถึงการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปสู่ฝั่ง มุมทั้ง4ทิศของอุโบสถก็จะมีท้าวจตุโลกบาล ที่ให้ความคุ้มครองปกปักรักษาจากภัยอันตรายทั้งปวง นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมี พระพุทธรูปเนื้อโลหะ เป็นองค์ปพระธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ซึ่งมีผู้คนไปกราบไหว้สักการะกันมากมาย 

กู่มหาธาตุ (ปรางคู่กู่บ้านเขวา)

ที่เที่ยวมหาสารคามถัดมา ทางเราขอพาทุกคนไปสัมผัสความงดงามทางประวัติศาสตร์กันที่ กู่มหาธาตุ หรือปรางคู่กู่บ้านเขวา เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองสารคาม สันนิษฐานว่าสร้างในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 18 สำหรับกู่มหาธาตุจะเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทหินที่สร้างด้วยศิลแลง ออกแบบเป็นทรงกระโจมสี่เหลี่ยม กู่มหาธาตุจัดเป็นศิลปะบายน ด้านในของนั้นมีเทวรูป 2 องค์ซึ่งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิถือสังข์ โดยกู่มหาธาตุถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จะมีบรรณาลัยตั้งอยู่ สถาปัตยกรรมทั้งหมดจะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง ซึ่งทางเข้าจะมีด้านเดียวในทิศตะวันออก รอบๆจะมีบรรยากาศอันร่มรื่นของเหล่าต้นไม้ใหญ่ สำหรับที่ตั้งของกู่มหาธาตุ อยู่ที่บ้านเขวา ในอำเภอเมือง การเดินทางสามารถใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 23 (สายแจ้งสนิท) เดินทางจากตัวเมืองไม่นานก็ถึงที่กู่มหาธาตุ

กู่สันตรัตน์

อีกหนึ่งที่เที่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองสารคาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน สำหรับกู่สันตรัตน์เป็นปราสาทหินศิลาแลงถูกสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกับกู่มหาธาตุ โดยกู่สันตรัตน์นั้นสร้างจากศิลาแลงตามรูปแบบศิลปะบายนหรือศิลปะขอมโบราณ ประดับด้วยลวดลายอย่างสวยงาม โดยเฉพาะทับหลังประตูมุขที่มีความงดงามอย่างยิ่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างกู่สันตรัตน์เพื่อเป็นอโรคยาศาล สำหรับรักษาผู้เจ็บป่วย รวมถึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่ความสวยงามของกู่สันตรัตน์ก็ยังคงสมบูรณ์แบบมากๆเลย

บึงกุย(สะดืออีสาน)

เที่ยวชมความงามของธรรมชาติกันที่บึงกุย ตั้งอยู่ในตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนมักเรียกว่า สะดืออีสาน เนื่องจากความเชื่อเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทัศนียภาพของบึงกุยจะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ คำว่าบึงกุย นั้นหมายถึงบึงหรือหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ โดยเฉพาะปลาหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งบึงกุยเเห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับการวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ โดยรอบๆบึงน้ำมีการจัดเป็นสวนธรรมชาติ รายล้อมด้วยความร่มรื่น มีทุ่งดอกไม้และทุ่งดอกทานตะวันแสนสวยงาม แถมด้วยบ้านกังหันลมสีสันสดใส พร้อมให้ทุกคนถ่ายรูปสวยๆกันเลย

สะพานไม้แกดำ

สำหรับที่เที่ยวมหาสารคามพิกัดนี้มาทุกคนมาเช็คอินกันที่ สะพานไม้แกดำ เป็นแลนมาร์คสุดชิลล์ที่อยู่ในบ้านแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ โดยสะพานไม้แกดำนั้นเป็นสะพานที่อายุเก่าแกประมาณ 50 ปี ซึ่งสะพานแห่งนี้ชาวบ้านได้ใช้เป็นเส้นทางสำหรับข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ นอกจากการใช้ประโยชน์แล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองมหาสารคามอีกด้วย โดยมีสะพานไม้ทอดยาวไปในทุ่งบัวสีขาว พืชน้ำสีเขียว และอีกหลายสิ่งมีชีวิต ซึ่งเราจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่ตัดขอบกับท้องฟ้าสดใสได้อย่างสวยงาม สามารถมาเดินเล่นชิลล์ๆกับบรรยากาศดีๆ เติมความสดชื่นให้เต็มปอด แถมสายเซลฟี่ต้องถูกใจกับการถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างสวยงาม โดนฝั่งต้นสะพานจะเป็นวัดดาวดึงส์ ทุกคนสามารถไปกราบไหว้พระขอพรกันได้อีกด้วย ในส่วนของอีกฝั่งสะพานก็จะเป็นมุมถ่ายรูป โดยมีการจัดตกแต่งด้วยรูปปั้นกบขนาดใหญ่และมีโซนบานหน้าต่างสุดเก๋ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของจังหวัดมหาสารคามที่ทางเราขอแนะนำให้ทุกคนลองมาเช็คอินกันได้เลย

แต่ละสถานที่เที่ยวมหาสารคามถือว่าเป็นสเน่ห์อันน่าประทับใจที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดแห่งนี้ แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยหลายแหล่งท่องเที่ยว ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน ที่เที่ยวธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม และยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นพร้อมดึงดูดให้ทุกคนหลงรักเมืองสารคามแห่งนี้