เช็กบัญชีด่วน ธ.ก.ส. โอนเงิน เยียวยาเกษตรกร งวดสุดท้ายแล้ว

เยียวยาเกษตรกร

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทย เมื่อทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีโครงการมาตรการ เยียวยาเกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19มีรายละเอียดการโอนเงินดังนี้ ในงวดที่ 1 เดือน พ.ค. มีการโอนเงินให้เกษตรกร จำนวน 7.46 ล้านคน วงเงิน 37,305 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 2 เดือน มิ.ย. จ่ายเงินให้เกษตรกร รวม 7.44 ล้านคน วงเงิน 37,217 ล้านบาท สำหรับการโอนเงินงวดที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. รวมแล้ว 5.99 ล้านราย วงเงินกว่า 29,999 ล้านบาท

ทั้งนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาไว้ แต่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมายัง www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับเงินเยียวยา ขอให้รีบดำเนินการส่งบัญชีธนาคารของธนาคารใดก็ได้ที่เว็บไซต์โดยด่วน ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2563 นี้ เพื่อที่ทาง ธ.ก.ส. จะสามารถโอนเงินเยียวยาทั้ง 3 งวด ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้