ไทยพบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่จาก State Quarantine เพิ่ม 7 ราย ส่วนในประเทศยอดนิ่งมากว่า 50 วันแล้ว

covid-19

วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ศบค. ได้แถลงใช่ทราบถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ขณะนี้ ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและกำลังพักอยู่ใน State Quarantine ที่รัฐจัดไว้ให้ ส่วนในประเทศนั้นยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นสถิติไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 50 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นมา โดยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ซึ่งรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3,227 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 58 ราย

สำหรับข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 7 รายที่รายงานในวันนี้งั้น ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และถูกแยกให้เข้าพักที่สถานที่กักกัน (Quarantine) มีรายละเอียดประกอบด้วย

– นักศึกษาชายไทย อายุ 20 – 32 ปี จำนวน 6 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์ถึงไทยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ปัจจุบันเข้าพัก State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี และตรวจหาเชื้อในวันที่ 11 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ โดยพบว่ามี 4 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า

– อีก 1 คนเป็นหญิงไทยอายุ 66 ปี มีอาชีพแม่บ้าน เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามาถึงไทยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เข้าพัก State Quarantine ในกรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อในวันที่ 12 กรกฎาคม ก่อนที่จะมีผลตรวจว่าติดเชื้อแต่ไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยใด ๆ ออกมา