ธนาคารออมสิน ใจดีเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินช่วยเหลือเหยื่อโควิด

ธนาคารออมสิน ใจดีเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รวมถึงบุคคลที่พลาดจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล โดยเปิดวงเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนกู้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อออมสินมีอะไรบ้าง มาดูกัน

  • วงเงินสูงสุด: 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระคืนสูงสุด: 2 ปี
  • ปลอดชำระเงินงวด: 6 งวดแรก
  • ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ลงทะเบียนกู้เงินออมสินได้ที่ไหน?
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ไม่ต้องมาที่สาขาเพื่อขอรับบริการ

สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธ.ค. 63