จีนสั่งกระชับพื้นที่ หวั่น โควิด ระบาดซ้ำ เมืองอุรุมชี

กลับเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังขั้นสุดยอดอีกครั้งสำหรับ ประเทศจีน เมื่อล่าสุดเจ้าหน้าที่รัฐของจีนเตรียมประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางที่มีความเข้มข้นขึ้นในเมืองอุรุมชี เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มจะมีแนวโน้มกลับมาระบาดในพื้นที่อีกครั้ง

ซึ่งเมืองดังกล่าวมีประชากรอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคน และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นการพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน นอกจากการควบคุมการเดินทางเข้าออกของประชาชนแล้ว ทางการจีนยังสั่งให้รถไฟฟ้าใต้ดินและชัตเทิลบัสหยุดให้บริการ พร้อมทั้งยังได้สั่งให้มีการยกเลิกเที่ยวที่บินเข้าและออกจากเมืองนี้ รวมประมาณ 200 เที่ยวบิน