หน้าแรก แท็ก หนัง Coming of Age

แท็ก: หนัง Coming of Age

Coming of Age

ชวนดูหนัง Coming of Age เพราะเจ็บปวดจึงเติบโต

ครั้งเมื่อเรายังเด็ก เรายึดโยงเอาบางสิ่งไว้ แล้วให้บางสิ่งนั้นเป็นดั่งโลกทั้งใบของเรา ของตัวผมนั้น แม่เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของผม หากเกิดอะไรขึ้น ขอเพียงมีแม่อยู่ ผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้น แต่แล้วกาลเวลาก็ทำหน้าที่ของมัน...