หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Pathara Tunpaiboon

Pathara Tunpaiboon

281 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
นักเดินทาง นักเปียโน และนักฝึกเล่าเรื่อง เพราะเรื่องเล่าดี ๆ ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์