รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

1,831,389
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 23 October 2021 5:13 น.
18,625
ผู้เสียชีวิต
Updated on 23 October 2021 5:13 น.
1,710,447
รักษาหาย
Updated on 23 October 2021 5:13 น.