รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,419,737
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 25 May 2022 0:28 น.
29,814
ผู้เสียชีวิต
Updated on 25 May 2022 0:28 น.
4,342,047
รักษาหาย
Updated on 25 May 2022 0:28 น.