รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,757,283
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 27 September 2023 3:00 น.
34,474
ผู้เสียชีวิต
Updated on 27 September 2023 3:00 น.
4,692,636
รักษาหาย
Updated on 27 September 2023 3:00 น.