รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

2,125,729
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 3 December 2021 7:02 น.
20,845
ผู้เสียชีวิต
Updated on 3 December 2021 7:02 น.
2,031,156
รักษาหาย
Updated on 3 December 2021 7:02 น.