รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,728,482
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 22 March 2023 22:04 น.
33,929
ผู้เสียชีวิต
Updated on 22 March 2023 22:04 น.
4,692,636
รักษาหาย
Updated on 22 March 2023 22:04 น.