รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

2,337,811
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 18 January 2022 10:42 น.
21,959
ผู้เสียชีวิต
Updated on 18 January 2022 10:42 น.
2,233,903
รักษาหาย
Updated on 18 January 2022 10:42 น.