รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,424,750
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 25 May 2022 9:50 น.
29,847
ผู้เสียชีวิต
Updated on 25 May 2022 9:50 น.
4,347,638
รักษาหาย
Updated on 25 May 2022 9:50 น.