รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,738,988
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 1 June 2023 14:48 น.
34,053
ผู้เสียชีวิต
Updated on 1 June 2023 14:48 น.
4,692,636
รักษาหาย
Updated on 1 June 2023 14:48 น.