รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

4,514,155
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 27 June 2022 7:52 น.
30,595
ผู้เสียชีวิต
Updated on 27 June 2022 7:52 น.
4,460,250
รักษาหาย
Updated on 27 June 2022 7:52 น.