รายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

218,131
ผู้ติดเชื้อ
Updated on 20 June 2021 18:48 น.
1,629
ผู้เสียชีวิต
Updated on 20 June 2021 18:48 น.
183,759
รักษาหาย
Updated on 20 June 2021 18:48 น.